Poster Bildirisi Hazırlama Kuralları

Kursumuza yalnız poster bildiriler kabul edilecektir. Bildiri özetleri aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalı ve en geç 20 Eylül 2019 tarihine kadar aşağıdaki başvuru formunu doldurarak göndere bilirsiniz.

 1. Poster bildirilerin yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (ısaltmalar istisnadır).
 2. Poster Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir tümce yer almamalıdır.
 3. Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 4. Poster hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı, adının altı çizilerek belirtilmiş olmalıdır.
 5. Psoter özeti boşluklar dâhil 2500 harfi geçmemelidir.
 6. Psoter özetleri standard olarak aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır. Poster özeti bu bölümlere göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır.
 • Amaç
 • Yöntemler
 • Sonuçlar (sayısal ve/veya istatistiksel veriler)
 • Tartışma

Poster Başvuru Formu

  TC Kimlik No

  Adı Soyadı

  Unvan:

  Kurum Adı:

  Şehir:

  Branş:

  GSM:

  E-posta:

  Dosya Ekle