Kursun Başlamasına Az Kaldı

Kurs Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız,

Tüm Kamu Eczacıları Derneği (TÜKED), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Avrupa Antimikrobiyal Yönetim Çalışma Grubu (ESGAP/ESCMID) in destekleriyle 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde “Hastane Uygulamaları İçin Antimikrobiyal Yönetim Kursu: Pratik ve Entegre Yaklaşım” kursu düzenlenecektir.

Antibiyotiklerin akılcı kullanılmalarına yönelik süreçlerin değerlendirileceği bu eğitimde, antimikrobiyal direnç ve tüketim sürveyansının temel prensiplerini, farklı ülkelerin deneyimlerini, sürecin pratik yönlerini,  yardımcı yeni teknolojiler hakkında son bilgileri gözden geçireceğiz.

Antibiyotik direncinin yaşamsal önem kazandığı ülkemizde mevcut durumun belirlenmesi, iyileşmeye açık noktaların ve gerekli önlemlerin belirlenmesi açısından değerli katılımınız ve katkılarınız bizler için çok önemlidir. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Ecz. Mustafa Gönen, TÜKED Başkanı                    
Prof. Dr. Alpay Azap,  KLİMİK Başkanı                              
Jeroen Schouten, ESGAP/ESCMID

Kursun Amacı

• Avrupa’da antimikrobiyal direnç ve tüketimdeki durumu ve eğilimleri yansıtmak
• Ulusal stratejilerden öğrenmek: başarıları ve başarısızlıkları
• Antimikrobiyal yönetim sürecinin bilimsel geçmişini izlemek
• Antimikrobiyal direnç ve tüketim sürveyansının temel prensiplerini öğrenmek
• Antimikrobiyal yönetim sürecinin pratik yönlerini öğrenmek
• Farklı ortamlarda bir antimikrobiyal yönetimi programının uygulanma prensiplerini öğrenmek
• Farklı ortamlarda antimikrobiyal yönetimi sürecinin yönlerini öğrenmek: Hastane (tıp, cerrahi, yoğunbakımlar, hematoloji)
• Antimikrobiyal yönetimi programı sürecinin önündeki engeller ve bunların nasıl ele alınacağını öğrenmek
• Antimikrobiyal yönetimi programı sürecinde “davranış değiştirme” yönlerini öğrenmek
• Antimikrobiyal yönetimi programı sürecinde yeni teknolojiler hakkında bilgi edinmek
• Hızlı tanı olanaklarını ve bunların antimikrobiyal yönetimi programı sürecindeki etkilerini öğrenmek
• Antimikrobiyal yönetimi programı için gelişen Bilgi Teknolojileri araç ve gereçleri hakkında bilgi vermek

Poster Bildiri Başvurusu

Poster bildirilerinizi geç 20 Eylül 2019 tarihine kadar linkteki başvuru formunu doldurarak gönderebilirsiniz.

Bilimsel Kurul

Prof. Dr. Önder Ergönül,
Prof. Dr. Kutay Demirkan,
Prof. Dr. Alpay Azap, 
ve Uzm. Ecz. Aslı Özyıldırım

Eğitim Dili

Eğitimin resmi dili Türkçe’dir.

İzinler

Kurs katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek izin yazıları, Kongre Düzenleme Kurulu aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilir.

Poster Bildirisi

Kursa yalnız poster bildirileri kabul edilecektir. Gönderim için son tarih 20 Eylül 2019.

Yaka Kartları

Eğitim boyunca, katılımcılar kendilerine verilen yaka kartlarını üzerlerinde bulundurmalıdır

Katılım Belgesi

Katılım belgeleri eğitim sonunda katılımcılara teslim edilir.

KURS PROGRAMI

18 Ekim 2019, Cuma & 19 Ekim 2019, Cumartesi

1. Gün, Öğleden Önce

18 Ekim 2019, Cuma

PROGRAM

08:00 – 08:30 Açılış 

08:30 – 09:00 Dünyada ve Türkiye’de Antimikrobiyal Direnç / Dr. Füsun Can 

09:00 – 09:30 Türkiye’de Antimikrobiyal Tüketimi / Ecz. Mesil Aksoy 

09:30 – 10:00 Antimikrobiyal Yönetimi Süreci ve Farklı Türleri / Dr. Diamantis Kofteridis

10:00 – 10:30 Kahve Arası

10:30 – 11:30 Hastanede Antimikrobiyal Tüketimin Ölçülmesi Ecz. Aslı Özyıldırım

11:30 – 12:30 Posterlerin Değerlendirilmesi: Ecz. Kutay Demirkan, Ecz. Asli Özyıldırım, Dr. Önder Ergönül, 

12.30-13.30 Öğle Yemeği

1. Gün, Öğleden Sonra

18 Ekim 2019, Cuma

PROGRAM

13.30-14.00 Antifungal Yönetim / Dr. Özlem Azap
14.00-15.00 İmmün Sistemi Baskılanmış Hastalarda Antimikrobiyal Yönetim Süreci / Dr. Jordi Rello
15.00-15.30  Kahve Molası
15.30-16.00 Antimikrobiyal Yönetimi Sürecinde Yasal Düzenlemeler /   Ecz. Behiye Dinç
 
16.00-16.30 Akılcı Antimikrobiyal Profilaksi Uygulaması / Dr. Serap Şimşek-Yavuz
 
16:30 – 17:30 Grup Çalışması: Antibiyotik Kullanımının İyileştirilmesi 
2. Gün, Öğleden Önce

19 Ekim 2019, Cumartesi

PROGRAM

08:30-09:00 Antimikrobiyal Yönetiminde Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Rolü / Hem. Bahar Madran 

09:00-09:30 Antimikrobiyal Yönetiminde Büyük Veri Yöntemi / Dr. Mehmet Gönen

09:30-10:00 Yoğunbakım Ünitelerinde Antimikrobiyal Yönetimin 10 Altın Kuralı / Dr. Diamantis Kofteridis

10:00-10:30 Klinikte Antimikrobiyal Yönetim Örnekleri / Dr. Ceyhun Varlı, Ecz. Aysu Selçuk

10:30-11:00 Kahve Arası

11:00-12:00 Antimikrobiyal Yönetimi Sürecinde Eczacı’nın Rolü / Pharm. Sonia Koning, Ecz. Kutay Demirkan

12:00-12:30 Antimikrobiyal Yönetiminde Klinik Yolların Oluşturulması / Dr. Şiran Keske

12:30-13:30 Öğle Yemeği
2. Gün, Öğleden Sonra

19 Ekim 2019, Cumartesi

PROGRAM

13:30-14:00 Antibiyotik Yönetimi Klinik Çalışmaları Nasıl Tasarlanmalı?/ Dr. Önder Ergönül

14:00-14:30 Hastanelerde En Dirençli Meslektaşlar Nasıl İkna Edilir? ( / Dr. Jordi Rello

14:30-15:00 Antimikrobiyal Yönetimde Biyobelirteçler / Dr. Mahir Kapmaz

15:00 -15:30 Kahve Arası

15:30-16:30  Hastanenizde Yerel Bir Kılavuz Nasıl Hazırlanır? / Pharm. Sonia Koning

16:30-17:00 Tartışma ve Değerlendirme

Düzenleme Kurulu

İletişim

ORGANİZASYON SEKRETERYASI: SÜER TURİZM

Fişekhane Cad. Türkçü Sokak Kayalı Apt.
A-Blok No:6/7 Bakırköy, İstanbul
Telefon: 0212 543 10 00
Fks: 0212 543 36 36
GSM: 0532 232 56 15
E-posta: cihan@suerturizm.com
www.suerturizm.com